Coachar ryttare att utveckla sin inre ryttare

Human Horse Center erbjuder personlig utveckling för ryttare att utveckla glädje, harmoni, lugn och avspändhet i ridningen. För att förstärka känslan i ridningen och relationen till hästen, en relation som bygger på tillit, förtroende och ett samspel som involverar hästen! Allt för att bli ett med hästen... Vi ger ryttare möjlighet att stanna upp och reflektera och ger stöd och vägledning för för att kunna ta nya steg i sina ryttarliv.

Att bli ett med hästen

Vill du komma en häst nära, behöver du komma dig själv nära, då kan hästen närma sig dig.

Om vi som ryttare har närvaro, medvetenhet, är harmoniska och känner glädje skapar vi goda förutsättningar till en bra relation med hästen. En relation som bygger på ömsesidig respekt och delaktighet, vilket i sin tur kan ge en bättre kontakt, kommunikation, avspändhet och trygghet i relationen till hästen - en bra förutsättning vid ridutveckling, träning och tävling. Vi tror på att arbeta med hästen istället för att vara i en kamp mot den. Vi kan aldrig forcera eller tvinga oss fram i ridningen. Hästar är mycket välvilliga djur som verkligen vill göra allt för oss, men vi får inte missbruka deras välvilja.

Peder Fredricssons beskrev sin relation till All in i sitt tal, Jerringpriset 2017

...man måste vara både extremt fokuserad men också helt avspänd för att fånga den väldigt sårbara kontakten och kommunikationen som krävs att man har med sin häst för att kunna göra den perfekta rundan. När ryttare och häst kan fånga det till 100%, svårt att sätta ord på, det nämaste jag kan komma är magiskt...