Reiki healing

Reiki är en healingmetod som återupptäcktes i japan av dr.Mikao Usui i början av 1900-talet. Stavelsen rei betyder ande eller subtil energi och ki betyder kraft eller energi. På svenska säger vi andlig energi eller universell livsenergi.

Reikin har inga begränsingar och går dit den bäst behövs på alla nivåer: fysisk, känslomässig, mental eller själslig.

Uppnådda positiva effketer av reiki

  • påskyndar läkningsprocessen vid inflammationer och sårskado
  • stärker immunförsvaret
  • löser upp gamla fysiska, känslomässiga och mentala blockeringar
  • balanserar energin
  • löser upp spänningar
  • ökar välbefinnadet¨

Söker hästar i stor-Stockholm att få träna reiki heling på efter min steg 1 utbildning.