Prestationskrav kan minska motivation och glädje

Om vi har för höga krav på oss när vi ska prestera än vad som är realistiskt och rimligt är risken stor att de negativa tankarna får utrymme och plats.

Om vi har realistiska och rimliga förväntningar och krav ökar sannolikheten att vi ska klara riduppgiften och bli nöjda med träning och tävling. När du minskar kraven på dig själv och känner att det är ok, frigörs energi som är mer gynnande i din ridutveckling samt ökar motivation och glädje i ridningen.

Vi coachar ryttare att;

- Utveckla rimliga och realistiska mål och krav i sin ridutveckling

- Stödja och följa upp mål och krav

- Återfå, bibehålla och utveckla motivation och glädje i irdningen

Föreläsningar, coachning av grupper, lag och individuellt.

Varmt välkomna!